Kort om ERHVERV & ØKONOMI:

Mange puljejob besættes ikke

ARBEJDSMARKED - De offentlige arbejdsgivere har urealistiske høje krav til lediges kvalifikationer, når der skal besættes puljejob. Derfor er det kun lykkedes at besætte godt 40 pct. af de oprettede puljejob i det offentlige, konkluderer Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) blad, Agenda. Dertil kommer, at man flere steder har slået job op, som man først ønsker at besætte på et senere tidspunkt. Konklusionen falder på baggrund af en rundspørge til Arbejdsformidlingens regionskontorer...

Læs også
Top job