Begynderfejl i skattekort

Når skattekortet til landets godt fire millioner skatteydere sendes ud i slutningen af november, vil en væsentlig del af dem være behæftet med fejl. Det skyldes børnesygdomme som følge af, at skattevæsenet har afskaffet det forskudsskema, som borgerne hidtil har skullet udfylde og indsende senest 10. oktober.

I stedet spiller skattevæsenet ud med et bud på, hvor meget den enkelte skønnes at tjene, og hvordan fradragene ser ud. I forbindelse med den automatik er der indkøringsfejl. Det indrømmer Told;&Skat allerede nu, halvanden måned før kortene sendes ud...

Læs også
Top job