Færre selvstændige i dansk landbrug

Erhvervet er under forvandling. Antallet af selvstændige landmænd falder fortsat, og produktionen koncentreres omkring få, men store brug.

Nye tal fra Landøkonomisk Oversigt 1996, som offentliggøres på De Danske Landboforeningers delegeretmøde i Herning i morgen, viser, at der ved udgangen af 1995 var 66.200 landbrug, 1100 færre end året før. Siden 1950 er der konstant blevet færre landmænd, men udviklingen er langt fra stoppet...

Læs også
Top job