Jernbanetunnel under Malmö

Øresundsforbindelsens "missing link", spørgsmålet om, hvordan jernbanetrafikken skal passere Malmö, er besvaret. Den svenske stat har besluttet at bidrage med 1,7 mia. sv.kr. til den dyreste og mest fordelagtige løsning både for rejsetiden og miljøet: en jernbanetunnel på 4,2 kilometer under Malmö.

Citytunnelen i Malmö er budgetteret til ca. 5 mia. sv.kr. Deraf betaler Malmö Kommune 600 mio. sv.kr., det amtslige trafikselskab 400 mio. sv.kr. og det svenske jernbaneselskab 300 mio. sv.kr...

Læs også
Top job