Elværker skal revidere plan for CO 2- udslip

Landets elværker og Energistyrelsen forhandler i øjeblikket om en løsning, der skal gøre det muligt for elværkerne at leve op til de politiske krav i biomasseaftalen.

For at reducere CO2-udslippet pålagde et bredt flertal i Folketinget i 1993 elværkerne af øge mængden af el fremstillet af biobrændsel på bekostning af kul. Senest i år 2000 skal værkerne bruge en mio. tons halm og op til 400.000 tons skov-eller pileflis...

BRANCHENYT
Læs også