Teknikeruddannelser til Letland

Fyns Amt søger EU-Kommissionen om godt 2,2 mio. kr. til videreudvikling af to teknikeruddannelser på henholdsvis Odense Tekniske Skole og den tekniske skole i Kiel med henblik på at overføre begge uddannelser til det tekniske universitet i Riga i Letland. Fra Odense får letterne et uddannelsesforløb inden for eksportteknik, mens den tekniske skole i Kiel bidrager med undervisningen i miljøteknik. De to uddannelser samles og videreudvikles til eleverne på det tekniske universitet i Riga. Initiativet tages som et led i Fyns Amts deltagelse i det såkaldte KERN-samarbejde med byerne Kiel, Egernførde, Rendsborg og Neumünster. Samarbejdet kommer også til at omfatte Polen.

BRANCHENYT
Læs også