Varegrupper

Salget af varer på Internet er i dag samlet i få varegrupper, men om det holder århundredet ud, tør de to forfattere ikke spå firkantet om. I stedet nøjes de med runde tal for den andel af salget på Nettet, grupperne hver især står for i dag -og lader det være en strømpil for den fremtidige handelsudvikling.

I front ligger rejseindustrien med 24 pct., samme andel som computerrelaterede produkter. Underholdningsindustrien følger lige efter med nok spil, film og bøger til at dække 19 pct. af salget derude. Tøj (mærkevaretøj) står for ni pct., fødevarerne otte pct. og øvrige varer (f.eks. forsikringer og nyheder) slås om de resterende syv pct....

BRANCHENYT
Læs også