Krav om flere penge til skovene

SKOVBRUG

-De private skovejere vil gerne lave mere skovrejsning. Men de afsatte offentlige midler til skovrejsning er ikke tilstrækkelige. »Der er kun afsat en fjerdedel af de midler, der skal til for at sikre en privat skovrejsning, som lever op til målsætningen med 2500 hektar ny skov om året,« oplyser skovejer Peter Bernstorff, formand for Skovdyrkerforeningerne. Skovejerne peger på, at den private skovrejsning er fordelagtig samfundsøkonomisk, fordi jorden ikke skal købes op, før der kan plantes træer. Skovejere foreslår derfor, at der bliver flyttet penge fra den statslige skovrejsning og fra vandmiljøplanen for at sikre den private skovrejsning. Skovejerne opfordrer staten til at koncentrere indsatsen om at anlægge skove nær byerne.

BRANCHENYT
Læs også