Undervisning i dansk skal fremme integrationen

Undervisningsministeren har fremsat to lovforslag, som skal give de fremmede i Danmark bedre muligheder for at lære dansk og dermed bedre muligheder for at blive integrerede i samfundet. Det ene forslag vedrører børn af flygtninge og indvandrere, medens det andet angår voksne udlændinge.

Mange børn af flygtninge og indvandrere har ikke et tilstrækkeligt kendskab til dansk, når de starter i skolen. Det gælder også for mange af de børn, der er født og opvokset i Danmark. Eleverne kan derfor ikke straks deltage i skolens almindelige undervisning, men må henvises til særlig danskundervisning i modtagelsesklasser eller lignende...

BRANCHENYT
Læs også