Kvælstof-plan kræves udskudt

De konservative vil have udskudt dele af indsatsen mod landbrugets kvælstof-forurening i en årrække. Det skal ske ved at bruge mest mulig elastik i fortolkningen af EUs kvælstof-regler. Dermed håber partiet at formindske den nedsætning af landbrugets gødningsnormer, der er lagt op til i forhandlingerne om Vandmiljøplan II.

»Den bliver meget beskeden,« siger den konservative miljøordfører, Niels Jørgen Langkilde, om normsænkningen, som han tror bliver på under ti procent...

BRANCHENYT
Læs også