Lettere at tjekke forsikring

Branchen har indvilliget i at etablere en database, der skal gøre det muligt for kunderne at sammenligne priser og vilkår. Forsikringsbranchen barsler med et nyt storstilet projekt, der skal gøre det lang nemmere for forbrugerne at tjekke, om de bliver flået af deres forsikringsselskab.

Efter års stridigheder har branchen og forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen i al diskretion indledt forhandlinger om, hvordan forsikringstagerne får bedre vilkår.

Foreløbig er parterne enedes om at indlede arbejdet med en helt ny og særdeles omfattende database. Basen skal samle en lang stribe oplysninger om diverse priser og vilkår på markedet under èn hat.

Dermed kan forbrugerne for første gang få et samlet overblik over markedet.

På et bestyrelsesmøde den 15. september skal branchens topfolk i organisationen Dansk Forsikring & Pension (F&P) blåstemple, at foreningen går videre med et pilotprojekt for, hvordan databasen kan tage sig ud. Branchen får under stigende politisk pres særdeles svært ved at sige nej.

Afviser at standardisere

Senest har det såkaldte år 2000 udvalg under Økonomiministeriet i en rapport krævet, at forsikringsbranchen og forbrugersiden "inden udgangen af år 2000 finder egnede instrumenter, der forbedrer forbrugernes mulighed for information om forsikringsprodukter".

Branchen og forbrugerombudsmanden er imidlertid fortsat langt fra enige om, hvor detaljerede oplysninger kunderne skal have adgang til.

Hagen Jørgensen lægger afgørende vægt på, at markedet bliver tilstrækkeligt gennemsigtigt til, at kunderne kan sammenligne priser. Det kræver, at produkterne bliver mere ens end i dag.

Men forsikringsbranchen - og Konkurrencetilsynet - er ikke indstillet på at indføre mere standardiserede produkter. Derfor satser branchen, ifølge Jyllands-Postens oplysninger, på at oprette en database og et EDB-system, der kan give kunden en bred strømpil for hvilket prisniveau, forsikringerne bør ligge i, afhængigt af den enkeltes personlige forhold.

Det første tøbrud i årelang strid

Hverken Forbrugerstyrelsen eller F&P ønsker at kommentere planerne om en database, der foreløbig er hemmeligtstemplede. Underdirektør Bjørn Iversen, F&P, siger dog i sin udlægning af branchens generelle holdning til forbrugerbeskyttelsen:

»Vi vil gerne gøre markedet så gennemsigtigt for kunden som muligt. Men det er ikke ensbetydende med helt ensartede produkter, for i så fald opfylder branchen ikke kundernes behov.« Ikke desto mindre ligner planen om et pilotprojekt for databasen det første lille tøbrud i en årelang strid om bl.a. behovet for etiske retningslinier i kundebehandlingen mellem forsikringsbranchen og Forbrugerombudsmanden.

..

BRANCHENYT
Læs også