KORT NYT INDLAND

Benzinen falder i pris

BENZIN - Fra tirsdag bliver en liter benzin 10 øre billigere. Årsagen er faldende efterspørgsel. Sommersæsonen med et stort forbrug af benzin i Europa og USA er ved at rinde ud. Det påvirker fortsat noteringen for benzin i nedadgående retning på markedet i Rotterdam. I sidste uge blev prisen på benzin således sat ned med fem øre pr. liter.

Flere køber benzin i Tyskland

BENZINPRISER - Forskel på benzinprisen i Danmark og Tyskland får igen et stigende antal danskere til at køre over grænsen for at tanke. Forskellen på benzinprisen i Danmark og Tyskland er i øjeblikket 60-70 øre pr. liter, og det er nok til at få benzinsalget i Sønderjylland til at falde. »Vi har siden årsskiftet haft et fald i salget i Sønderjylland på mellem 18 og 7 pct., mest i de områder, der ligger tættest ved grænsen,« siger informationschef Margrethe Skov fra Dansk Shell til DR-Radio Syd. Organisationen De Samvirkende Købmænd har tidligere advaret mod voksende grænsehandel på både benzin, vin og tobak.

Stor interessse for penge til skov

MILJØ - Vandmiljøplan 2 er skyld i, at danskerne får 2500 ha ny skov. Det svarer til omkring en tredjedel af Rold Skov. Interessen for at få tilskud til privat skovrejsning har vist sig langt større, end Skov- og Naturstyrelsen kan imødekomme i denne ansøgningsrunde. 260 ansøgere ud af 430 har fået tilsagn om tilskud til skovrejsning. Den private skovrejsning er et middel til at begrænse udslippet af nitrat til søer, vandløb og grundvand. I den netop sluttede ansøgningsrunde var der 155 millioner kroner til rådighed for privat skovrejsning, men ifølge Skov- og Naturstyrelsen var der ansøgninger for i alt 233 millioner kroner.

Hjemmeservice til modangreb

HJEMMESERVICE - Hjemmeservicebranchen går til modangreb på regeringens planer om at skære i den populære ordning. Hjemmeservice er en økonomisk gevinst for staten, mener hjemmeservicebranchen, som tilføjer at ændringer i reglerne vil give mere sort arbejde. Regeringen vil skære i statens tilskud, da der mangler 160 millioner kroner i kassen til hjemmeservice. Ordningen er blevet så populær, at tilskuddene sprænger budgettet. Men overskridelsen gør ikke noget. Tværtimod, mener Dansk Handel og Service (DHS), der organiserer mange af hjemmeservicefirmaerne. »Tallene fra hjemmeservicebranchen viser, at ordningen er en direkte fordel for staten,« siger sektionschef Charlotte Biil, DHS, til Politiken. Erhvervsministeren har indkaldt forligspartierne bag hjemmeserviceordningen til nye forhandlinger i den kommende uge. Ud over regeringspartierne er det CD, SF og Enhedslisten.

Intet resultat af PCB-kontrol

PCB - Tidligst fredag er Fødevaredirektoratet færdig med sine undersøgelser af Danish Crown's slagterier i Horsens og Blans. De to slagterier er mistænkt for at have produceret skinker, der indeholder det giftige stof PCB.Torsdag i sidste uge udpegede de belgiske fødevaremyndigheder således de to slagterier som producenter af pcb-forurende skinker. Det er dog langtfra sikkert, at der stadig findes rester af det omtalte parti skinker på Danish Crown's lagre. Lisbeth Munksgaard, souchef i Fødevaredirektoratet oplyser, at man derfor kan blive nødt til at opspore de besætninger, som har leveret kød til slagterierne i den uge, hvor de omtalte skinker blev produceret. Sideløbende med undersøgelsesarbejdet forsøger Fødevaredirektoratet at få fat i rester af de prøver af danske skinker, som de belgiske myndigheder har fundet pcb i. Direktoratet har anmodet belgierne om at udlevere rester af prøverne, fordi man selv ønsker at undersøge dem, men Belgien har endnu ikke svaret på anmodningen.

Ny cheføkonom i Unibank

UNIBANK - Helge J. Pedersen, 40 år, bliver ny cheføkonom i Unibank efter Jakob Vejlø, der efter ni år i analyseafdelingen har ønsket at få en lederpost med direkte kundekontakt, oplyser Unibank mandag. Helge J. Pedersen sluttede sit cand.polit.-studie i 1987, men begyndte som studentermedhjælp i banken allerede i 1982. - Siden 1996 har han ledet den afdeling, der udarbejder dybere analyser om økonomiske temaer, skriver Unibank. Helge J. Pedersen vil fortsat have ansvaret for dette område, fremgår det. Jakob Vejlø får fremover ansvaret for salg af obligations- og andre renteprodukter til bankens internationale kunder.

EuroCom fyrer hver tredje

EUROCOM - En afsætningskrise får nu EuroCom Industries til at fyre 240 medarbejdere - eller næsten hver tredje af de 750 ansatte, fremgår det mandag af en fondsbørsmeddelelse fra EuroCom. Afskedigelserne blev bebudet i halvårsrapporten 25. august. Inklusive opsigelser fra juni-august er den samlede reduktion på 240 medarbejdere, hvorefter EuroCom vil have 510 medarbejdere. Af de 240 medarbejdere er 220 fra produktionen. 200 ud af de 240 stillinger reduceres i Aalborg, resten på Sjælland, skriver EuroCom. Baggrunden for de nu effektuerede afskedigelser er et betydeligt fald i markedet for GMDSS-udstyr til handelsskibe.

InWear-direktør til Synoptik

INWEAR - Tekstilkoncernen InWear siger pr. 31. januar 2000 farvel til salgsdirektør Peter Scheuer Jensen, der bliver ny adm. direktør i Synoptik, meddeler InWear via Fondsbørsen mandag. Ny salgsdirektør bliver hidtidig international retail manager Peter Fabrin.

Svigtende salg gav underskud

REGNSKAB - Krisen i Østen, stigende oliepriser og fusioner blandt slutbrugerne af industrimotorer har betydet svigtende salg for industrikoncernen Thrige-Titan i Odense.

Som en konsekvens af det, fremlagde virksomheden mandag et halvårsregnskab, der viste et underskud efter skat på 10,7 millioner kroner mod et overskud på 5,4 millioner kroner i den tilsvarende periode sidste år.

Resultatet er skabt på baggrund af en omsætning på 436 millioner kroner mod 424 millioner kroner i første halvår af 1998.

Resultatet får koncernen til at nedjustere regnskabet for hele 1999 fra et rundt nul til et underskud på 20 millioner kroner.

Koncernen har dog valgt at styrke kapitalen med et bidrag fra hovedaktionæren, Thomas B. Thriges Fond. Fonden har stillet et treårigt forrentet lån på 30 millioner kroner til rådighed som ansvarlig kapital for koncernen.

Nulresultat på vej

REGNSKAB - Brandts Klædefabrik regner ikke med at realisere nogen af sine investeringer i andet halvår og venter derfor et nulresultat for hele 1999.

I første halvår af 1999 opnåede selskabet et overskud på 11.000 kr. mod 16.000 kr. i samme periode af 1998. Resultatet er skabt ud af et indtægtsgrundlag på 268.000 kr. mod 369.000 kr. i første halvår af 1998.

Greentech venter minus

REGNSKAB - Greentech Energy Systems er i gang med sine første vind-projekter i Grækenland, som vil være selskabets fokusområde i den kommende tid. Desuden har selskabet opnået en generel finansieringsramme med Industrial Bank of Japan, der giver mulighed for 100 pct. projektfinansiering til fremtidige projekter i området.

»Ovennævnte aftale muliggør, at Greentechs andre projekter i Grækenland, yderligere 200 MW, kan fremskyndes, og det forventes nu, at minimum 100 MW vil være godkendt inden udgangen af 1999,« skriver selskabet.

Greentech fik et underskud før skat 1,4 mio. kr. i første halvår af 1999 mod et underskud på 0,2 mio. kr. i de første seks måneder af 1998. For hele 1999 venter Greentech et underskud på fem mio. kr.

First Investment opjusterer

REGNSKAB - First Investment Partner opjusterer sine helårsforventninger til årets overskud til 10-15 mio. kr. fra de 6-10 mio. kr., som var vurderingen i årsberetningen for 1998. Det fremgik af investeringsselskabets halvårsrapport, som viser en 10-dobling af resultatet til 5,4 mio. i første halvår af 1999 fra 0,5 mio. kr. i samme periode af 1998.

»Resultatet er væsentlig bedre end forventet, hvilket hovedsageligt skyldes et meget tilfredsstillende resultat af selskabets investeringer, men også at First Investment Partners tilknyttede virksomheder har udvist stigende indtjening,« skriver selskabet.

Halvårsregnskabet er dog også belastet af nedskrivning på fire mio. kr. på investeringen I NorthOil.

Selskabet har øget porteføljen af værdipapirer og vil fremover fokusere på finansielle investeringer fremfor aktiv drift af virksomheder.

I første halvår er selskabets omsætning øget til 75,1 mio. kr. fra 58,0 mio. kr. i 1998. Balancen udgjorde ved udgangen af juni 123 mio. kr., hvoraf knap 2/3 er placeret i værdipapirer.

Keops-plus på én million kr.

REGNSKAB - Ejendomsselskabet Keops aflagde mandag sit første halvårsregnskab efter hamskiftet i december 1998, da strategien blev omlagt til omsætning med - og udvikling af - erhvervsejendomme.

Det første regnskab udviste lejeindtægter m.v. for 14,1 mio. kr., og resultatet før skat og ekstraordinære poster blev et plus på en mio. kr.

Pr. 30. juni havde selskabet en balance på 235 mio. kr., hvoraf godt 80 pct. var handelsejendomme og værdi af igangværende ombygninger.

For regnskabsåret 1999 fastholder Keops sin forventning om et resultat i størrelsesordenen 15 mio. kr. InvestorPartner-koncernen forventer for sit 1998/99-regnskab et resultat før skat på ca. 17 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også