Øresundsbroen afviser moms-kaos

Alle momsproblemer vil være løst, når Øresundsforbindelsen åbner til næste sommer, siger finansdirektør Teddy Jacobsen, Øresundskonsortiet. Det gælder også de mere spidsfindige regler for erhvervskøretøjer fra andre lande end Danmark og Sverige, der i princippet alle skal betale svensk moms, fordi betalingsanlægget ligger på den svenske side.

»De svenske og danske told- og skattemyndigheder har vist stor pragmatisme og indgået en aftale, som nu afventer EU{minute}s endelige godkendelse. Men vi ser ingen problemer i at få aftalen godkendt,« tilføjer Teddy Jacobsen.

I spidsrod for refusion

Han afviser dermed oplysninger i svensk presse om, at lastvogne og busser skal køre spidsrod i bureaukratiet for at få momsen refunderet. Af omtale fremgik det blandt andet, at halvdelen af momsen skulle være svensk og den anden halvdel dansk, og at det ville være nødvendigt med en større korrespondance med myndighederne for at momsen retur.

Næsten samme moms

Men reglerne er nu udformet sådan, at danske og svenske erhvervskøretøjer, der kommer fra Danmark, får en faktura med dansk moms - mens der skal betales svensk moms den modsatte vej.

Momssatserne er dog ens, så derfor vil afgiften kun svinge lidt med udsving i den danske-svenske valutakurs.

Disse regler gælder dog ikke for erhvervskøretøjer fra såkaldte tredje lande. De skal i princippet betale svensk moms, som så kan refunderes senere - i lighed med reglerne for momsrefusion i øvrigt.

EU kræver moms af alle

Forvirringen om momsreglerne kommer, efter at de svenske og danske myndigheder til deres store overraskelse i juli blev tvunget af EU til at opkræve moms. Dette indebærer, at også private trafikanter vil få en kvittering med moms, når de passerer anlægget i Sverige. Private kan dog ikke få momsen retur.

Upåvirket billetpris

I første omgang har myndighederne på begge sider af sundet dog lovet at "sluge" momsen, så billetpriserne ikke bliver forhøjet. Det giver en økonomisk forringelse på en lille halv milliard kr. om året og en væsentlig udskydelse af forbindelsens tilbagebetalingstid.

..

BRANCHENYT
Læs også