Danskerne siger ja til euroen

Der er flertal blandt danskerne for et "Ja" til euroen, men flertallet er blevet lidt mindre siden januar. Antallet af nej-sigere er steget tilsvarende. Der ville være flertal blandt danskerne for et "Ja" til den fælles EU-mønt - euroen - hvis der var folkeafstemning i morgen, viser en Sonar-måling, som blev foretaget den 16. august i år.

46 pct. af befolkningen siger »ja« til mønten, hvilket er en anelse mindre end i januar, da målingen senest blev foretaget.

Tilbagegangen i antallet af ja-sigere fra 49 til 46 pct. er dog beskeden, og kan ligge inden for den usikkerhed, der altid vil være i undersøgelser som denne.

Svindel i fokus

Skal man tro tallene, er der lidt færre tvivlere end først på året. Derimod er nej-sigerne gået frem fra 30 til 34 pct. fra januar til august i år, da der også var megen fokus på euroens svækkelse over for dollaren.

Den lidt lavere ja-procent skal formentlig også ses i lyset af EU-kommissionens afgang og valget til europaparlamentet i marts, da der var stor fokus på svindel og politikernes økonomiske fordele ved at sidde i Parlamentet.

Fortsat er der dog et klart dansk flertal for mønten, hvilket er en markant vending i forhold til situationen i både 1998, 1997, og 1996, da nej-sigerne var i flertal.

For tre år siden sagde 55 pct. af danskerne således »nej« til euroen, mens bare 29 pct. sagde »ja.«

Kvinder mest imod

Især veluddannede mænd, der bor uden for Hovedstaten, og som befinder sig på den politiske højrefløj, vil gerne have Danmark med i det europæiske møntsamarbejde.

Størst modstand møder den nye euromønt blandt kvinder mellem 30 og 49 år, og på de politiske yderfløje - Enhedslisten, Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti.

Også mænd med en meget kortvarig eller ingen uddannelse er meget skeptiske over for euroen, fremgår det af tallene fra Sonar.

Ud over euroen har Danmark også taget forbehold over for deltagelse i det fælles forsvarssamarbejde, politi- og retssamarbejdet og unionsborgerskabet. Men disse tre sidste forbehold kommer sandsynligvis ikke til folkeafstemning inden for en overskuelig fremtid, har statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) givet til kende.

Undersøgelsen bygger på svar fra 1258 repræsentativt udvalgte danskere over 17 år.

..

BRANCHENYT
Læs også