Rigsadvokaten beklager i Thorsen-sagen

Entreprenør Kurt Thorsen kunne læse i pressen, at der ville blive rejst tiltale mod ham. Sagens anklager, politiadvokat Merete Vestergaard, kalder dette en strid om ord, men landets øverste anklager giver Thorsen og hans advokat ret - og beklager. Rigsadvokat Henning Fode giver uventet den tidligere byggematador Kurt Thorsen ret i den kritik, han via sin advokat Ebbe Mogensen har fremført af anklagemyndighedens fremgangsmåde i Thorsen-sagen.

Samtidig kan rigsadvokatens skriftlige beklagelse til Kurt Thorsen læses som en irettesættelse af statsadvokaten for København, Karsten Hjorth.

En udtalelse fra statsadvokaten for nylig førte til, at Kurt Thorsens advokat Ebbe Mogensen for frem med kritik af anklagemyndigheden i sagen, hvori Kurt Thorsen er sigtet for dokumentfalsk sammen med den tidligere PFA direktør Rasmus Trads til ca. 3,8 mia. kr.

Karsten Hjorth bekræftede over for Århus Stiftstidende, at han havde overdraget Thorsen-sagen til Rigsadvokaten. Her er Henning Fodes jurister i øjeblikket i færd med at vurdere, om Kurt Thorsen og Rasmus Trads begge skal fradømmes retten til at stifte selskaber og optræde som direktører i disse.

Dette blev bekræftet af Karsten Hjorth, som fik læst det pågældende citat op af journalisten ved Århus Stifttidende, inden artiklen gik i trykken.

Indirekte bekræftelse

Ifølge Thorsens advokat Ebbe Mogensen indrømmede Karsten Hjorth dermed indirekte, at anklagemyndigheden - i dette tilfælde Københavns politidirektør - havde i sinde at bytte sigtelserne mod de to herrer Thorsen og Trads ud med en tiltale. En fradømmelse af retten til at drive selskaber kan nemlig kun ske i en straffesag.

Men Kurt Thorsen og Rasmus Trads havde intet fået at vide om en tiltale, der heller ikke var blevet læst op for dem, sådan som reglerne kræver det.

Politiadvokat Merete Vestergaard, der er anklager i Thorsen-sagen, afviste kritikken som værende en strid om ord.

Beklager

Men nu siger rigsadvokat Henning Fode i svarbrevet til Ebbe Mogensen:

»I den foreliggende sag kan det således af oplysningen om, at spørgsmålet om rettighedsfrakendelse er forelagt Rigsadvokaten, indirekte udledes, at det er opfattelsen hos Politidirektøren i København, at der bør rejses tiltale i sagen.«

»Jeg skal derfor beklage, at oplysningen om forelæggelsen af sagen for Rigsadvokaten er videregivet til pressen,« fortsætter Henning Fode, der oplyser, at et anklageskrift mod Thorsen og Trads »endnu ikke er udfærdiget.«

Uheldigt

Lektor i erhvervsstrafferet, Lars-Bo Langsted, kalder anklagemyndighedens fremgangsmåde i sagen for »uheldig,« da Kurt Thorsen bør have samme retsbeskyttelse som alle andre. Også selv om Thorsen-sagen har pressens store bevågenhed.

..

BRANCHENYT
Læs også