B&O vinder omstridt sag i Norge

Bang & Olufsen er sat i en bizar situation på det nordiske marked, efter at de norske konkurrencemyndigheder har tilkendt koncernen sejren i en langvarig strid med detailhandelen.

Sagen drejer sig om den danske koncerns ret til at beskytte sit guldæg - selve varemærket B&O.

Norges konkurrencetilsyn har netop givet koncernen ret til ikke at levere produkter til Elkjøp-koncernens mega-butikskæde Lefdal. For kun tre måneder siden stadfæstede Konkurrenceankenævnet herhjemme den stik modsatte praksis i en tilsvarende, dansk prøvesag mellem B&O og FDB's kæde Merlin.

Dermed er B&O's forhold til forhandlerne mildest talt mudret.

F.eks. har Elkjøp på papiret ret til at sælge B&O-produkter, hvis det sker fra koncernens danske butikskæde, Elgiganten. Derimod må Elkjøp ikke sælge de samme produkter i Norge fra sine butikskæder Lefdal og Elkjøp.

Lefdals advokat Eivind Vesterkjær fra advokatfirmaet Thommesen, Krefting, Greve, Lund i Oslo siger, at den danske kendelse vil indgå i overvejelserne om en eventuel ankesag:

»Vi er bekendt med den tilsvarende danske sag og synes, den er interessant netop fordi, den lægger en snævrere afgrænsning af det relevante marked til grund end de norske konkurrencemyndigheder har gjort,« siger Vesterkjær.

Konkurrencereglerne er i alt væsentligt ens i de to lande.

Men modsat danskerne mener de norske konkurrencemyndigheder, at det marked for eksklusive audio- og videoprodukter, der bliver påvirket af et leveringsstop fra B&O, er ganske bredt. Nordmændene mener, at producenter som Loewe, Sony og Grundig naturligt kan erstatte B&O-produkter for forbrugerne. I Danmark mener konkurrencemyndighederne, at adgang til B&O-salg er afgørende for, at butikker ikke bliver udelukket fra markedet.

Bang & Olufsens chefjurist, advokat Kim Bo Hansen, siger, at kampen herhjemme fortsætter:

»Men fra vort synspunkt ændrer den norske kendelse desværre ikke så meget på den danske sag. Dels er B&O's position stærkere på det danske marked, og dels fortolkes reglerne nu engang anderledes deroppe.«

Selskabet er så forhippet på at få ret til selv at udpege sine danske forhandlere, at koncernen har stævnet Konkurrencestyrelsen ved Østre Landsret for at få omgjort kendelsen.

BRANCHENYT
Læs også