Oprør mod skatteindgreb

En proteststorm rejser sig nu både i nord og syd mod skatteminister Ole Stavads planer om at kræve fuld dansk skat og fjerne skattefordelen for danskere, der arbejder i Tyskland og de nordiske lande. Over 60 danskere det norsk oliefartøj, »Vestnavian«, startede søndag eftermiddag en underskriftindsamling blandt de over 1000 håndværkere, der arbejder i Norge.

Formålet er at tvinge skatteministeren til at trække sit lovforslag tilbage, så de ikke fra 1. januar skal beskattes, som om de bor og arbejder Danmark.

»Stoppes skatteministerens planer om skatteindgrebet ikke, trækker han tæppet væk under en dansk milliardeksport. Og samtidig skabes et kolossalt socialt problem, når flere tusinde danskere, der i dag arbejder i udlandet, rejser hjem og kræver understøttelse, fordi der ikke er arbejde til dem herhjemme,« siger elektriker Kasper Palm, til Jyllands-Posten fra den norske arbejdsplads. boreplatformen i Norge.

Skatteoprøret ulmer

De danske udstationerede i Norge, sender midt i denne uge Kasper Palm til København for at orientere Folketingets skatteudvalg om deres syn på konsekvenserne af Ole Stavads lovinitiativ.

Også blandt danske håndværkere i Tyskland, ulmer skatteoprøret, oplyser skatterådgiver Jens Peter Petersen i Sønderborg. Som skatterådgiver for en betydelig del af de flere tusinde danskere i Tyskland og Norge har han fingeren på pulsen.

»Hvis Ole Stavads forslag gennemføres, vil vi opleve en håndværkerflugt tilbage til Danmark fra norske og tyske byggepladser. Gevinsten ved at blive beskattet i udlandet er det eneste incitament for dem til at tage ud og lide de afsavn, der er ved at være på en byggeplads eller en boreplatform,« siger han.

»Hvis de skal betale skat, som om de bor i Danmark og har ti minutter mellem familien derhjemme og arbejdspladsen, er det slut med at få folk til at rejse ud.

Det betyder et tab på mindst fem-seks mia. eksportkroner, som skal ses i lyset af en merindtægt på 200 mio. kr., som skatteministeren håber, hans indgreb vil give.

Det er dårligt købmandsskab,« mener Jens Peter Petersen.

Hvis loven vedtages betyder den, at danskere, der arbejder i Tyskland og de nordiske lande fremover skal beskattes fuldt ud i Danmark. De betaler samtidig skat i det land, hvori de arbejder. Udlandsskatten modregnes ganske vist i den danske skat. Men resultatet bliver højere skat.

..

BRANCHENYT
Læs også