Spræl i ørred- fabrik

Efter at have ført en noget tilbagetrukket tilværelse som blot en af Royal Greenlands mange aktiviteter satser verdens ældste - og på et tidspunkt også største - ørredforædlingsindustri, Danforel, nu alvorligt på at vinde plads på middagsbordene i en række europæiske lande.

Ikke sådan at forstå, at de ikke har været der hidtil. For ud af en årlig omsætning på 60 mio. kr. er de 80 pct. afsat udenlands.

Men med en ny ejer af virksomheden er ambitionsniveauet skruet op.

»Målsætningen er en vækst på 25 pct. til 75 mio. kroner, og som det tegner sig hidtil, så ser det ud til, at vi når målet«, fortæller Morten Bank, ny chef med ansvar for salget. De faglige forudsætninger for at begå sig i et ret skrapt internationalt marked med hård konkurrence både fra hjemlig hold og i stigende grad fra dambrug i Østeuropa har han hentet først ved Rahbekfisk i Fredericia og siden hos Tulip og Vejle Margarinefabrik, inden han for et par måneder siden satte sig i chefstolen på Danforel.

Netop i disse dage er det 60 år siden et par hundrede jyske dambrugsejere indså, at det var nødvendigt at stå sammen, hvis de skulle sikre eksportafsætning af en fortsat voksende dansk ørredproduktion. På andelsbasis dannede de verdens første ørredforædlingsfabrik. Og de danske ørreder var så efterspurgte, at Danforel udviklede sig til verdens største ørredproducerende virksomhed.

Ny ejer

Men tiderne skiftede. Danforel blev på et tidspunkt overtaget af Pries Glyngøre og senere overgik ejerskabet til Royal Greenland, men de røgede ørreder fra fabrikken i den fredede skovidyl mellem Vejle Ådal og Højen passede ikke rigtigt ind i Royal Greenlands koncept. Danforel blev sat til salg og købt af Vagn Larsen, medejer af virksomheden Lastas i Hedensted.

Bøgeflis og enebær

Danforel har i dag kontakt til 35-40 jyske dambrug, der sikrer det daglige forbrug på omkring 40.000 ørreder. Efter transporten fra dambrugene går ørrederne et par dage i fabrikkens egne damme for at stresse af, inden de med en transportsnegl suges ind, dræbes med el og derefter automatisk får hovedet skåret af, bliver renset og fragtet videre til saltbade og varmrøget med bøgeflis og enebær for sluttelig at blive pakket i to vægtenheder og leveret til supermarkeder og varehuse.

Morten Bank: »Vi er begunstiget af en voksende miljøbevidsthed blandt forbrugerne. Intet sted i verden produceres der fisk under så skrappe miljøkrav som herhjemme. Og vi har selv meget nøje føling med de vilkår, fiskene produceres under. Vi kender vandkvaliteten hos leverandørerne, vi ved, hvad foder der bruges. Der er så god styring på produktionen, at omkring 95 pct. af de ørreder, vi modtager, nøje passer til vores leveringsønsker.

Når dertil så lægges, at man ude omkring udmærket ved, at vi i Danmark gør utrolig meget for at holde vore vandløb rene, så er det muligt at gå ud og få den rigtige pris. Også selv om den er højere end hvad vore udenlandske konkurrenter vil sælge til.«

Nye produkter

På markedsføringssiden fortsætter Danforel samarbejdet med Royal Greenland, men samtidig indgår det i planerne fremover, at virksomheden selv skal satse stærkere på udvikling af ny produkter. Det kan ske både i samarbejde med andre virksomheder, der har produkter, som går godt i spand med ørreder og som en regulær målrettet udvikling af færdige produkter til catering og ikke mindst transportcatering...

BRANCHENYT
Læs også