Aktier gør ansatte til millionærer

Radiometer indfører næppe et fancy aktieoptions- eller warrantsprogram for de ledende medarbejdere lige med det samme, selv om bestyrelsen er inden i overvejelser om det. Foreløbig fortsætter koncernen med at tilbyde medarbejderaktier. Det har indtil nu gjort 20 ansatte til millionærer.

»Vi har haft medarbejderaktier siden 1985. Efter 10 år havde vi de første 12 medarbejdere, der var blevet millionærer på det program. Nu er vi vel oppe på 20,« siger koncernchef Johan Schrøder, Radiometer.

Radiometer har i flere omgange på sine bestyrelsesmøder diskuteret, om man skulle indføre et optionsprogram. Men holdningen har været, at ordningen med medarbejderaktier fungerer lige så godt og kan spredes til en større gruppe.

»I kraft af mine bestyrelsesposter har jeg været med til at indføre optionsordninger i andre selskaber. Men vi putter lige så mange penge i vores program med medarbejderaktier som andre gør med deres optionsprogrammer. Vi giver bare de ledende medarbejdere ret til at tegne flere medarbejderaktier end andre,« siger Johan Schrøder.

Hård beskatning

Når det alligevel overvejes at lave et sideløbende program med enten optioner eller warrants skyldes det hensynet til de udenlandske medarbejdere.

»Medarbejderaktier er ikke lige så velegnet i udlandet som i Danmark. Der er ikke en tilsvarende lempelig beskatning alle steder. I flere lande bliver man fuld skattepligtig af forskellen mellem udbudskursen og markedskursen med det samme. Derfor overvejer vi et optionsprogram, men vi har endnu ikke fundet den rigtige løsning,« siger han.

Radiometers aktier er siden årsskiftet faldet med 12-13 pct. fra ca. 330 til omkring kurs 285.

..

BRANCHENYT
Læs også