Seniorer til Østersølande

Veluddannede teknikere og handelsfolk, som i en moden alder ufrivilligt er røget ud i ledighed, får nu en chance for at skabe sig en fremtidig karriere som erhvervsaktive med de nye markeder i Østersølandene som arbejdsområde. Kort efter årsskiftet åbner Erhvervsskolerne i Aars en helt ny uddannelse af ni måneders varighed for ledige seniorer. Bag initiativet står desuden Arbejdsformidlingen Nordjylland, Det tekniske Universitet i Vilnius samt konsulentfirmaet Wing Consult i Gantrup ved Østbirk. Sidstnævnte, som har mere end 10 års erfaring med arbejde i netop de baltiske lande, står for koordineringen af undervisningen, der skal foregå både i Danmark og i Vilnius.

Uddannelsen begynder umiddelbart efter årsskiftet, og selv om initiativet udspringer i det jyske, vil kandidater blive rekrutteret fra hele landet. Optagelseskravene er, at engelsk-kundskaberne er på et nogenlunde fornuftigt niveau samt, at kursisterne har været ledige et år, således at de er inde i aktiveringsperioden.

»Det kan der dog dispenseres fra, hvis den ledige har indgået en aftale med en virksomhed om, at han eller hun i forlængelse af uddannelsen vil blive ansat i virksomheden i privat jobtræning« siger direktør Claes Kjær Mathiesen, Wing Consult.

Han tilføjer, at et tredie krav til kursisterne er, at de efter endt uddannelse er interesserede i at lade sig udstationere i en af Østersøstaterne for at varetage en eller flere danske virksomheders eksportinteresser.

»Det er jo basalt set det, uddannelsen sigter mod, så det vil næppe komme bag på dem der melder sig«, siger Claes Mathiesen.

Under hele uddannelse, der er opdelt i moduler i Danmark og i Vilnius, er kursisterne berettigede til understøttelse. De får frit ophold på skolerne, men de er på egen kost.

Der afvikles orienteringsmøde om den nye uddannelse i Aars den 3. november kl.13

BRANCHENYT
Læs også