Stavad klar til lavere selskabsskat

Skatteminister Ole Stavad tilbyder at sænke selskabsskatten fra de nuværende 32 pct. til 26 pct. Men han kræver »noget for noget«. Til gengæld må erhvervslivet være med til at begrænse omfanget af skatteudskydelser og konkurrenceforvridende undtagelser.

Disse tanker er ikke mindst møntet på at hjælpe fremtidens IT-industri. Groft forenklet ser Ole Stavad gerne, at hævdvundne privilegier fra den tunge industris æra blev opdateret til nutidens informationssamfund.

»Jeg ser gerne, at selskabsskatten bliver sat længere ned, så der ikke bliver skattekonkurrence mellem f.eks. Danmark og Sverige, når Øresundsbroen åbnes. Sverige har i dag en officiel selskabsskat på 28 pct., men reelt 26 pct.,« siger Ole Stavad.

Udmeldingen kommer i forbindelse med, at Ole Stavad har udgivet en bog om »Erhvervslivets skattemæssige rammevilkår«. Her gennemgås de danske skatteregler på erhvervsområdet sammenlignet med flere af vore nabolande.

»Jeg håber, at virksomhederne og deres organisationer tager den til sig og selv kommer med forslag til, hvordan vi gør skattesystemet bedre og bringer det endnu mere i tråd med den internationale udvikling.« En omlægning vil betyde, at de gamle industrier, der har været begunstiget af fordelagtige afskrivningsregler og skatteudskydelser, må betale en større del selv. Til gengæld kan løntunge virksomheder i IT-branchen se frem til en lettelse, da selskabsskatten fylder forholdsmæssigt mere i deres udgiftsbudget.

Når det gælder harmoniseringen at erhvervsbeskatningen inden for EU, står Danmark med de største udfordringer. Mens de fleste EU-lande lader arbejdsgiverne betale for en stor del af de sociale ordninger, klarer Danmark det over personskatten.

Begge skattesystemer har fordele og ulemper, og Ole Stavad mener fortsat, at erhvervslivet konkurrencemæssigt er bedst tjent med at have en stor fleksibilitet, når der skal afskediges folk. I det sydligere Europa er det derimod meget svært at fyre sine medarbejdere. Til gengæld animerer det danske system ikke altid til den højeste effektivitet. Det ses bl.a. på antallet af vejrligsdage i byggebranchen. I lande som Danmark og Holland, hvor arbejdsgiverne stort set kan fyre folk fra dag til dag, bliver der arbejdet langt mindre om vinteren end i koldere lande som Norge og Sverige. Læs også side 7

BRANCHENYT
Læs også