Danfoss-chef skuffet over topmøder

Ni måneder og en stribe topmøder efter dannelsen af Industriens Udviklingsgruppe betragter idemanden resultaterne uden begejstring. Danfoss-koncernchef Jørgen Mads Clausen erkender, at de konkrete resultater er svære at få øje på.

»Jeg troede, at det var muligt at zoome ind på nogle mere konkrete ting og så gøre noget ved dem,« siger Jørgen Mads Clausen.

Da en debat om dansk eksports problemer bagte kraftigt op i begyndelsen af året, fik Jørgen Mads Clausen nedsat gruppen med fremtrædende industriledere samt embedsmænd og erhvervsminister Pia Gjellerup (S).

Med et møde tilbage, den 8. december, bliver det nu tydeligt, hvor meget - eller lidt - der er kommet ud af det.

»Set ud fra en kortsigtet betragtning for dansk industri, så kommer der for lidt ud af det,« siger Jørgen Mads Clausen.

Han finder det helt i orden, at arbejdet nu stopper. Gruppen kan ikke blive ved med at mødes.

Alt for lidt konkret

»Det er ikke noget, man kan have koncernchefer siddende til at holde møde om hver måned i alt for lang tid. Det har vi simpelthen ikke tid til. Hun ( Pia Gjellerup, red.) får ikke nok ud af at have sådan nogle chefer siddende,« siger Danfoss-chefen.

Jørgen Mads Clausen er nået til den erkendelse, at debatten for ofte munder ud i politiske og ideologiske uenigheder. I stedet for at diskutere konkrete problemer, som han er vant til i en virksomhed, så ender en konfrontation imellem industrifolk og en erhvervsminister i politiske stridigheder. F.eks. om hvor marginalskatten skal ligge. Og så er der efter hans mening for langt fra hans til en socialdemokratisk ministers meninger.

Håbet er i behold

»Hvis der havde været en anden farve på regeringen, så tror jeg, at der ville have været helt andre boller på suppen. Socialdemokratiet og LO har stadigvæk en opfattelse af, at der skal være en stor offentlig sektor.«

Håbet om at få drejet regeringens politik i en mere industrivenlig retning har Jørgen Mads Clausen dog i behold. Han kalder det »meget positivt«, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) har dannet et regeringsudvalg om fremtidens erhvervspolitik.

»Det er som om, han har lyttet til min bøn,« siger Jørgen Mads Clausen.

Målsætninger er vigtige

Til februar skal der være en regeringskonference om emnet. Og som oplæg til det skal der diskuteres helt konkrete målsætninger for, hvor dansk økonomi og erhvervsliv skal bevæge sig hen.

»Det er sådan, vi kører vores forretninger. Hvis der bliver lavet en målsætning, så kan det godt være, at der ikke kommer nogen initiativer, der opfylder målsætningen. Men bare det, at der er en målsætning, får mange mennesker til at sige: Skulle vi så ikke se at komme i den retning. Når man først har opstillet målene, så begynder alle mennesker at arbejde hen imod målene,« siger Jørgen Mads Clausen.

Erfaringerne med at arbejde i Industriens Udviklingsgruppe har været, at elementerne for en anden erhvervspolitik i høj grad bliver skabt helt andre steder end i Erhvervsministeriet. F.eks. i Miljøministeriet og Skatteministeret. Men det er ikke ministrene herfra, som industrilederne har diskuteret med og drukket kaffe med.

Pia Gjellerup i træning

»Da jeg kom ind i Industriens Udviklingsgruppe havde jeg en forhåbning om, at andre ministerier end lige Erhvervsministeriet ville blive draget ind i det. Og hvis sagen lå i et andet ministerium, så var det noget, som Pia Gjellerup klarede internt i regeringen. Men sådan har det jo ikke været. Det har vist sig, at der kommer for lidt ud af det, når det er ovre i de andre ministerier. Og Pia Gjellerup har ikke rigtig noget at gøre med. Så det er uhyre beskedent, hvad der rent konkret kommer ud af det.«

Jørgen Mads Clausens forhåbninger går nu på endnu et udvalg. Regeringens eget.

»Jeg opfatter regeringens udvalg som en slags »Super Udviklingsgruppe«. Pia Gjellerup har nu trænet nede hos os og kender vores holdninger. Jeg ved så ikke, om der kommer noget ud af det. Vi er ikke deltagere. Det er ministrene, der nu kan gøre noget.«

..

BRANCHENYT
Læs også