Regeringen vil give IT-støtte

Regeringen er parat til at støtte små servicevirksomheder økonomisk med at indføre IT, når administrationsgodtgørelsen formentlig falder bort i forbindelse med årets finanslovsforhandlinger.

Det sagde skatteminister Ole Stavad onsdag på et seminar hos Dansk Handel & Service.

Baggrunden for udtalelsen er en undersøgelse, som Dansk Handel & Service har foretaget blandt 517 virksomheder, der tæller 17.000 medarbejdere.

Undersøgelsen viser, at ni ud af ti virksomheder mener, at de administrative byrder, det offentlige pålægger dem, er belastende. Samtidig finder 84 procent af virksomhederne, at byrderne øges. Skatteminister Ole Stavad, hvis ministerium står for en stor del af de administrative byrder, som virksomhederne pålægges siger:

Ingen festtaler

»Jeg er enig i, at der hele tiden skal være fokus på netop de administrative byrder. Men vi skal lade være med at holde lange festtaler om, at vi kan gøre det hele utroligt enkelt. Det jeg satser massivt på er, hvordan vi kan ændre reglerne, så de passer i et kompliceret samfund. Det kan for eksempel ske ved en udbygninge af vores IT-system, så der bliver fælles skatteoplysninger. Men vi skylder hinanden at finde de løsninger, der gør det bedre,« siger han.

»Regeringens vilje til at lette byrderne fejler ikke noget. Men vilje er ikke nok, der må handling til. Den virkelighed, som virksomhederne møder i dagligdagen, stemmer ikke overens med regeringens hensigter,« siger juridisk direktør, Kim Munch Lendal, Dansk Handel & Service.

De værste byrder

Ifølge undersøgelsen er de værste administrative byrder indberetning af moms og lønindberetninger samt arbejdspladsvurderinger. Kun én procent af de adspurgte mener, at de administrative indberetninger er uden betydning for virksomheden, mens ingen mener, at udviklingen i byrderne har været faldende.

..

BRANCHENYT
Læs også