Pia Gjellerup vil lempe spiritussalg

Forbudet mod butikssalg af øl, vin og

spiritus om søndagen bør lempes, og flyttes ud af lukkeloven, mener erhvervsminister Pia Gjellerup


»Søndagen er ikke hellig for mig. Forbudet mod salg af spiritus er svært at håndhæve, og virker ikke logisk for de handlende,« sagde erhvervsminister Pia Gjellerup (S), da hun deltog i en debat om lukkelovens fremtid på De Samvirkende Købmænds (DSK) repræsentantskabsmøde i Nyborg i går.

Bemærkningen vakte glæde hos Bryggeriforeningens direktør, Niels Hald:

»Det er første gang, et medlem af denne regering sender et sådant signal. Vi ser også gerne en lempelse af reglerne - men vi ser også helst, at de fortsat reguleres under Erhvervsministeriet,« siger han til Jyllands-Posten.

Positivt modtaget

Pia Gjellerup blev generelt meget positivt modtaget af købmændene, som i utvetydige vendinger bad hende om at ikke at liberalisere lukkeloven yderligere ved den kommende revision til næste år.

Tværtimod ser de helst, at flere huller bliver lukket.

Folketinget vedtager i dag en såkaldt præcisering af lukkeloven, som forhindrer Føtex og andre dagligvarebutikker i forbindelse med rutebil- og jernbanestationer i at holde søndagsåbent.

Den regel, som friholder butikker på eller ved havneanlæg fra lukkeloven, ønsker købmændene således også fjernet.

De svage skal sikres

»Lukkeloven har betydet en kraftig opbremsning af butiksdøden, og sikrer et fintmasket net af dagligvarebutikker. Vi kan højst gå med til, at der holdes åbent en søndag eller to mere om året, f.eks. op til jul,« sagde dir. John Wagner, DSK.

Jørgen Hoppe, sektorformand for HK/Handel, blev bakket op af adskillige detailhandlere, som slog fast, at deres medarbejdere ikke ville arbejde om søndagen.

Men det argument gjorde ikke indtryk på Pia Gjellerup.

»Det altafgørende er, at loven skal sikre de svage forbrugere, og at der fortsat er liv i landområderne. Jeg skal ikke varetage medarbejdernes interesser, og målet er heller ikke så meget at sikre de små butikker. Butiksstrukturen skifter alligevel hele tiden, med udviklingen i konkurrenceforholdene,« sagde hun.

Til gengæld var hun enig med købmændene, da de langede ud efter Venstre for ikke at melde klart ud i lukkelovsdebatten.

Vag Venstremelding

Partiets erhvervsordfører, Svend-Erik Hovmand, ville på mødet ikke slå fast, om Venstre i en evnt. kommende ny regering vil foreslå lukkeloven fjernet.

»Der er ikke flertal for at fjerne den nu. Derfor foreslår vi det ikke. Men vi er vilige til at gå ind i et konstruktivt samarbejde om at se på de tidsler, som findes i den nuværende lov,« sagde han.

..

BRANCHENYT
Læs også