Prom kræves frihedsberøvet

Den 48-årige tidligere direktør for det konkursramte kemikaliefirma H&C Prom Kemi, Henrik Prom, skal idømmes frihedsstraf for overtrædelse af miljøloven og affaldsbekendtgørelsen. Altså hvis det står til anklageren i en ankesag mod selskabet og Henrik Prom.

Ankesagen blev onsdag indledt i Østre Landsret, hvor anklageren, Henrik Holm Nielsen, krævede både firmaet og Henrik Prom dømt i fuldt omfang efter anklageskriftet, nemlig manglende bortskaffelse af kemikalieaffald og manglende rensning af spildevand fra kemikaliefabrikkens grund i Viemose på Sydsjælland.

I byretten i Vordingborg blev både selskabet og Henrik Prom stort set frifundet for de otte anklagepunkter. Kun i to af dem blev de delvist dømt og idømt bøder på hver 8000 kr. Også dengang var kravet fra anklagemyndigheden frihedsstraf og alvorlige bøder.

Men byretten fandt, at hovedparten af ansvaret lå hos det tidligere selskab Proms Kemiske Fabrik, og at det ikke var godtgjort, at de to selskaber havde samme ejerkreds. Derfor kunne man ikke straffe det nye selskab og Henrik Prom for de tidligere ejeres synder. Det nye selskab blev senere tvangslukket af myndighederne og blev taget under konkursbehandling.

Kræver frifindelse

Henrik Prom var selv til stede i retsmødet onsdag og krævede sig frifundet i alle anklagerne. Firmaets advokat påstod stadfæstelse af byrettens dom - altså stort set frifindelse.

Også Henrik Proms fætter, Claus Prom, er tiltalt i sagen, men han glimrede ved sit fravær i byretten. Han bor i England og nægtede at modtage stævningen. Men Holm Nielsen tilkendegav onsdag, at Claus Prom stadig er tiltalt og vil blive anholdt og retsforfulgt, hvis han kommer til Danmark.

Byretsdommen fra december sidste år vakte stor opsigt. Miljøminister Svend Auken (S) sagde dengang i en kommentar, at den overraskende dom gav "stof til eftertanke" om, hvor en virksomheds miljøansvar bliver af, når konstruktionen af selskabet ændres.

»Hvis en endelig dom måtte vise, at der er problemer med lovgivningen eller andre dele af håndhævelsen på miljøområdet, vil jeg ikke tøve med at tage de nødvendige initiativer til at få rettet op på det,« sagde han dengang.

Ni dages behandling

Om han eventuelt skal fastholdes på det løfte, er nu altså lagt i hænderne på landsretten, der har afsat ni dage til behandlingen af sagen.

Sidste retsmøde er berammet til den 22. nov., hvorefter de tre dommere og tre domsmænd vil optage den til dom. /ritzau/

..

BRANCHENYT
Læs også