Det betaler sig at skifte operatør

Blot ved at flytte sig kan en kommune spare 25-35 pct. på sit telebudget.

Skønsmæssigt en fjerdedel af landets amter, kommuner og statslige institutioner vil inden for det næste år skifte teleselskab.

Vurderingen kommer fra Torben Rune, adm. direktør i Netplan, et uafhængigt rådgivningsfirma med speciale indenfor telerådgivning. Torben Rune er en af mændene bag den såkaldte SKI-aftale. Under Staten- og Kommunernes Indkøbsservices paraply kan alle offentlige virksomheder opnå betydelige rabatter hos Tele Danmark, Sonofon og Tele2. Disse tre selskaber var billigst, da den offentlige telekommunikation blev sendt i licitation sidste år.

Frit valg på hylderne

Kommunerne kan indenfor rammerne af aftalen selv sammensætte en flerleverandørstrategi, man kan f. eks. købe fastnettelefoni hos Tele2 og mobiltelefoni hos Sonofon.

En del offentlige virksomheder har allerede på egen hånd indgået storkundeaftaler, hvor de henter store rabatter - som oftest hos Tele Danmark. Andre kommuner, som f. eks. København, sender selv deres telebudget i EU-licitation. Også Sonofons aftale med Fredericia kommune blev indgået udenom SKI.

Rabat til næste år

En årsag til, at ikke alle kommuner plukker de nemme penge, kan være, at de afventer, at SKI også sender datatransmission i udbud. Torben Rune forventer, at kommuner kan købe data til rabatpriser i maj næste år.

Telepriserne er under et så stærkt markedspres, at det vil være fornuftigt, at lave et nyt udbud på fastnet- og mobilområdet allerede næste år, vurderer Torben Rune.

Flere spillere på banen

En ny udbudsrunde vil bane vejen for at andre end Tele Danmark, Sonofon og Tele2 kan komme ind og barbere de kommunale telebudgetter.

Ifølge Sonofons adm. direktør Ulrik Bülow, blev Fredericia kommunes telefonbudget på ca. en mio. kr. høvlet ned til mellem en halv og trekvart mio. kr. gennem fastnetaftalen med Sonofon.

..

BRANCHENYT
Læs også