Bøf-freden udskudt

Tekniske forhandlinger skal bane vejen for et taktisk tilbagetog og give den franske regering mulighed for at forklare, hvorfor det nu er sikkert at spise britisk oksekødBruxelles

Fredsslutningen i bøf-krigen mellem Frankrig og Storbritannien må vente på, at videnskabelige eksperter fra de to lande endnu en gang gennemgår kontrollen med det omstridte oksekød.

Meget tyder dog på, at vejen blev banet for et taktisk fransk tilbagetog, da den britiske landbrugsminister Nick Brown sent tirsdag mødtes med sin franske kollega Jean Glavany hos EU-kommissær David Byrne i Bruxelles.

Ministrene enedes om, at eksperter studerer fem områder for at finde en løsning, så Frankrig kan følge EUs afgørelse og ophæve eksportforbudet mod det britiske oksekød.

Allerede fredag mødes eksperterne i Bruxelles for at gennemgå de uhyre strenge betingelser, som skal opfyldes, inden de britiske bøffer kan sendes ud af landet. Det gælder sporingen af kødet, som sikres bl.a. gennem øremærkning ad dyrene, særlige hurtige prøver, biprodukter, kontrol gennem inspektører og mærkning, så forbrugerne kan se, hvor kødet stammer fra.

EUs eksperter, der deltager i fredagens møde, indrømmer, at drøftelserne næppe resulterer i noget, som ikke allerede er kendt af begge parter.

Det vil heller ikke rokke ved sidste fredags kendelse fra 16 videnskabelige eksperter, der fastslog, at britisk oksekød er lige så sikkert, som kød fra andre EU-lande.

Håndsrækning til Paris

Den britiske opposition og mange aviser hævdede onsdag, at regeringen i London havde bøjet sig for de franske afpresningsforsøg. Det blev tilbagevist af landbrugsminister Brown med en understregning af, at det er bedre at finde en forhandlingsløsning end at kaste sig ud i en årelang retssag.

I Bruxelles ses møderne mellem de tekniske eksperter som en håndsrækning til regeringen i Paris, der nu får tid til at forklare forbrugerne, at importforbudet kan ophæves, uden at det bringer folkesundheden i fare.

EU indførte i marts 1996 et totalt eksportforbud, efter at der var konstateret en forbindelse mellem kogalskab og den dødelige Creutzfeld-Jakobs syge, som siden da har krævet omkring 40 ofre.

EU-Kommissionen ophævede eksportforbudet fra 1. august, men kun for kød fra kvæg født efter 1.august 1996, som desuden må gennem en omfattende kontrol.

Frankrigs afvisning af at følge Kommissionens afgørelse udviklede sig til en alvorlig krise, som fik yderligere næring af oplysninger om, at franske landmænd brugte affald i dyrefoder. Britiske supermarkeder reagerede ved fjerne franske varer,.

Det udløste blokader af havnen i Calais.

EU-kommissær David Byrne forsøgte onsdag at komme en ny krise i forkøbet, da han kontaktede den tyske regering, der lige som Frankrig har nægtet at ophæve importforbudet.

Vigtigt marked

Mens det franske marked inden 1996 var uhyre vigtigt for de britiske landmænd med en årlig eksport til en værdi af 7 mia. kroner, har det tyske marked traditionelt været af underordnet betydning.

Den tyske landbrugsminister Karl-Heinz Funke hævdede onsdag, at Tyskland først vil hæve sit importforbud, når det er lykkedes at berolige de nervøse forbrugere.

..

BRANCHENYT
Læs også