Kort nyt

Syv mio. over StorebæltTRAFIK

Storebæltsbroen har netop opgjort trafiktallene for 1999, som er det første hele år i broens eksistens. Opgørelsen viser, at næsten syv mio. køretøjer benyttede broen. Det præcise tal er 6.896.995. Heraf var langt de fleste (6.101.058) personbiler. Derefter fulgte lastbiler med 757.719 og busser med 38.218. Den travleste måned var juli med trekvart mia. køretøjer, og den mest stille periode blev januar med knap 400.000. Til sammenligning sejlede bilfærgerne på Storebælt årligt 3,1 mio. køretøjer. Der er altså tale om mere end en fordobling af trafikken siden broåbningen i juni 1998. ann

Postfusion anbefales

ARBEJDSMARKED Hovedbestyrelsen i Dansk Postforbund anbefaler enstemmigt den nye fusionsaftale mellem SiD og Postforbundet. På et hovedbestyrelsesmøde tirsdag blev den nye aftale indgående drøftet, og forbundet indkalder nu samtlige tillidsrepræsentanter til stormøde. Senere skal alle medarbejdere orienteres om fusionsplanen, der blev indgået tidligt mandag morgen. maria

Næse til Silkeborg

Lokalplan Gennem mere end 12 år har Silkeborg forhindret en borger i at indrette en autoforretning i sin ejendom.Nu har Vestre Landsret i Viborg bestemt, at afgørelsen var ugyldig, og at kommunen skal give tilladelsen. I mellemtiden er grundejeren død, men sagen køres videre af hans arvinger. Grundejeren drev engrosvirksomhed fra sin ejendom og ville allerede i midten af 1980erne have tilladelse til at sælge brugte biler fra ejendommen. Med henvisning til lokalplanen afviste kommunen alle hans ansøgninger. Han gik til Naturklagenævnet, der gav ham medhold, men det ville kommunen ikke acceptere. Så kommunen anlagde sag mod Naturklagenævnet, men tabte ved landsretten.Kommunen skal alene i sagsomkostninger for denne afgørelse betale 40.000 kr. til staten, men dommen kan blive meget dyrere. Arvingerne har nemlig anlagt en erstatningssag for det tab, de har lidt. /ritzau/

Gratis web- site for alle

Internet Edb-koncernen Microsoft tilbyder nu danskerne at oprette deres eget interaktive website for venner, familien eller mennesker, som man deler interesse med. Al kommunikation foregår via Internet, og det er gratis at oprette et web-fællesskab på Microsoft-adressen www.msn.dk. Den person, der opretter et site, kan selv bestemme, om det skal være åbent for alle, der deler den samme interesse, eller om det kun skal være tilgængeligt for særligt inviterede. Til forskel fra en almindelig hjemmeside er web-fællesskabet interaktivt, hvilket betyder, at alle, der er med, kan lægge kommentarer ud og diskutere indholdet på web-siden. /ritzau/

..

BRANCHENYT
Læs også