Købelyst og munterhed

Glemt synes al tale forud for eurostarten om sorg og vemod ved at skulle tage afsked med det moderne Tysklands stærke og elskede symbol, D-marken.

Berlin

Indførelsen af euroen har i Tyskland affødt en sand "eurofori" - en iver efter at skaffe sig den nye valuta og en købelyst, som aldrig set før i et nyt års første dage...

BRANCHENYT
Læs også