Finans:

OLICOM

IT-ventureselskabet Olicom venter, at et krav om tilbagebetaling af importtold på godt 23 mio. kr. plus rente bliver anerkendt, oplyste selskabet mandag. Det vil på denne baggrund indtægtsføre beløbet i regnskabsåret 2001. Kravet vedrører import af udstyr til lokalnetværk i årene 1996-99. Inklusive renter ventes den samlede tilbagebetaling at blive på ca. 29 mio. kr., hvoraf 7,8 mio. kr. er modtaget i slutningen af 2001. Ud over kravet på 23 mio. kr. mener selskabet, at det har et yderligere krav på tilbagebetaling af ca. 2,5 mio. kr. plus rente. Dette krav ventes dog først afgjort på et senere tidspunkt. I midten af november opjusterede selskabet sine forventninger til 2001 til et underskud på 5 mio. kr. eksklusive resultater af porteføljeselskaber. Heri var ikke indtægter vedrører selskabets krav om tilbagebetaling af told. RB-Børsen

ALM. BRAND INVEST Københavns Fondsbørs har torsdag efterkommet et ønske fra Alm. Brand Invest om overførsel af afdeling 7, Globale Aktier, og afdeling 9, IT Aktier, til observationslisten. Overførslen sker i forlængelse af, at investeringsforeningen ikke har holdt sig inden for beskatningslovens grænse for kontantandele, hvilket har betydet, at Told- og Skattestyrelsen har ændret de to afdelingers status fra aktieafdelinger til blandede afdelinger. Reglen foreskriver, at en aktieafdeling ikke må ligge inde med mere end 25 pct. af de investerede midler i kontanter, og konsekvensen af Alm. Brands forvaltning er, at investorer, der har investeret frie midler, ikke kan modregne kurstab i kursgevinster. RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også