Flensborg-Hamburg-rute ville lune

Tanken om, at DSB kører tog i udlandet, vækker tilfredshed hos de ansatte i DSB. Vinder DSB licitationen på jernbanestrækningen Flensborg-Hamburg, vil det nemlig alt andet lige betyde flere jobmuligheder for danske jernbanefolk.

»Det er en positiv udmelding. Det vil være en kæmpe fordel for dansk beskæftigelse. Selvfølgelig ikke, hvis det kun er ét tog om dagen, men hvis det er 20 eller 50 tog om dagen, så er det en god ting,« siger Ulrik Salmonsen, forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund.

Stemningen blandt de ansatte har ellers i de seneste uger været noget spændt efter tabet af strækningerne i Midt- og Vestjylland til britiske Arriva, og der forestår svære forhandlinger om tjenestemændenes situation, før de skal arbejde for Arriva...

BRANCHENYT
Læs også