Finans:

VESTAS

Vindmølleproducenten Vestas Wind Systems' datterselskab Vestas Nederland Windtechnologie er deltager i et konsortium, der har budt på en 100 MW havvindmøllepark ud for den hollandske kyst. I alt har fire konsortier budt på vindmølleparken, oplyser den hollandske regerings Project Bureau for CO{-2} Reductions ifølge AFX. Vestas' datterselskab er gået sammen med Electrabel Nederland NV, Jan de Nul NV og Fabricom Electrical BV. om at byde på vindparken, der vil blive placeret otte km fra kysten ved Egmond aan Zee. I midten af april vil det hollandske økonomiministerium tildele kontrakten baseret på projektkontorets anbefalinger. Anlægsarbejdet ventes påbegyndt i 2003. RB-Børsen

MAERSK Maersk Olie & Gas' aktiviteter i Algeriet, som selskabet ejer sammen med partnerne Sonatrach, Anadarko og Agip, er næsten to måneder længere fremme end planlagt i udviklingen af Hassi Berkine oliefeltet og kan allerede nu starte produktion fra feltet, som har en kapacitet på 75.000 tønder olie om dagen. Det oplyser Anadarko, der er operatør på felterne i blok 404. Maersk Olie & Gas ejer via sit datterselskab Maersk Olie Algeriet 12,25 pct. af aktiviteterne. Den nye produktion er tredje del af en fire-trins raket, der skal bringe den samlede kapacitet fra Hassi Berkine South, Hassi Berkine og satellitterne fra blok 404 op på en daglig produktion på over 300 mio. tønder om dagen i 2004. Ifølge underdirektør i Maersk Olie & Gas, Anders Würtzen, vil der være en indkøringsfase for den nye produktion, og herefter vil bl.a. OPEC's produktionsloft afgøre, hvor meget eller lidt der vil blive produceret, men muligheden er der for at udnytte kapaciteten fuldt ud allerede nu. Ifølge regnskabet for 3. kvartal 2001 for Anadarko, blev der i september 2001 produceret gennemsnitligt 108.000 tønder olie om dagen fra Hassi Berkine South. Anadarko Petroleum Corp. er en af verdens største uafhængige efterforsknings- og produktions selskaber i verden. Sonatrach er det nationale algeriske olieselskab, mens Agip er datterselskab af italienske energiselskab ENI...

BRANCHENYT
Læs også