Afskedigelser følger efter flytning til Kina

Fynske APW flytter det meste af sin produktion til Kina og afskediger 70 medarbejdere.

Livremmen skal spændes ind på virksomheden APW Power Supplies i Aarup på Vestfyn, der laver strømforsyningsanlæg i antennemaster til blandt andre den svenske L. M. Ericsson koncern. Henved 70 timelønnede af virksomhedens 180 medarbejdere kan forvente en fyreseddel i løbet af de kommende seks til otte måneder, fordi næsten tre fjerdedele af produktionen flyttes til Kina.

»Vi har netop indkaldt samarbejdsudvalget for at forhandle om afskedigelsen af 33 timelønnede i første omgang. Når overflytningen af den del af produktionen, der skal foregå i Kina, er fuldt implementeret, skal der skønsmæssigt yderligere nedlægges ca. 40 stillinger på fabrikken her i Aarup,« siger APW's administrerende direktør, Jesper Bilde...

BRANCHENYT
Læs også