Grøn energi i søgelyset

VK-regeringens nyeste offer i spareiveren er den alternative energi. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har sat en stopper for støtten til udbygningen af havvindmølleparker. Dermed standser han i realiteten bygningen af flere vindmølleparker herhjemme. Hans krav om, at de skal bygges på markedsvilkår gør det nemlig urentabelt at bygge dem, siger branchefolk.

Men vindmøllerne er ikke det eneste i den grønne energi, der er taget op. Ministeren fører i øjeblikket fortrolige forhandlinger med partierne om energipolitikken generelt.

BRANCHENYT
Læs også