Hård kurs mod fiskere

Fiskeridirektoratet strammer kursen, så danske industrifiskere kan se frem til hårdere straffe ved ulovligheder. 12 fiskere fra Esbjerg får nu både inddraget deres fiskeritilladelse i en periode og konfiskeret 5,5 mio. kr., der er hentet ved ulovlige landinger.

I sidste uge blev 12 Esbjerg-fartøjer taget med alt for store mængder sild i lasten. De store industrifartøjer må kun tage spisefisken sild som bifangst, og arten må maksimalt udgøre 20 pct. af lasten. Industrifiskernes primære fangst skal være fiskearter som bl.a. brisling eller tobis, der på land benyttes til industriproduktion af fiskemel og -olie.

Men Fiskerikontrollen har i flere af Esbjerg-skibene konstateret, at sild udgjorde mere end 90 pct. af lasten. Det sker, netop som fiskeriet efter brisling er ved at være ovre, og industrifiskerne ikke mindst venter på, at tobis-sæsonen indledes om nogle måneder. De alvorlige overtrædelser har straks udløst et midlertidigt stop for al dansk industrifiskeri i store dele af Nordsøen...

BRANCHENYT
Læs også