Bedre vilkår for rederierne

Rederierne er meget tilfredse med den nye regerings handlekraft. Efter at de i tre år har forhandlet om indførelse af tonnageskat med den daværende regering, er det nu en kendsgerning, at denne særlige skatteordning bliver gennemført. Nogle af rederierne kan oven i købet forvente at gøre brug af ordningen i regnskaberne for 2001.

Formålet med tonnageskat er at forbedre danske rederiers konkurrenceevne. En forudsætning for dette er, at de skatteregler, der tilbydes i Danmark, ikke afviger væsentligt fra de regler, der tilbydes i andre lande. Og det har de hidtil gjort. Det er snart fire år siden, at det første af EU's medlemslande, nemlig Holland, på opfordring af EU-Kommissionen indførte tonnageskat. Siden er flere lande fulgt efter. Det gælder Storbritannien, Tyskland og Grækenland. De øvrige lande har spørgsmålet på den politiske dagsorden...

BRANCHENYT
Læs også