Kort nyt:

Antallet af ledige uændret

ARBEJDSMARKED Længden af arbejdsløshedskøen har ikke ændret sig fra november sidste år til måneden efter, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det gennemsnitlige antal ledige lå i begge måneder på præcis 139.900, når der korrigeres for sæsonbevægelser, og det svarer til en ledighedsprocent på fem for begge måneder. I faktiske tal steg den gennemsnitlige ledighed med 2300 personer fra november til december i samme periode til et antal faktiske ledige på 129.000 personer. Det svarer til en ledighedsprocent i faktiske tal på 4,6 procent af arbejdsstyrken, og det er den laveste faktiske decemberledighed siden 1974. /ritzau/

EU blokerer for bankredninger FINANS Trods flere års forhandlinger blokerer EU fortsat for danske bankredninger med Indskydergarantiens hjælp. Dermed er det i praksis umuligt for fonden at hjælpe kunderne i et skrantende pengeinstitut over i en anden bank, skriver dagbladet Børsen. Efter at have ligget historisk lavt i flere år hober tab og hensættelser sig igen op i de danske pengeinstitutter. Men Indskydergarantifonden er ikke klædt på til at deltage i redningen af nødlidende banker. EU-Kommissionen har nemlig endnu ikke afgjort, om der er tale om skjult statsstøtte. /ritzau/ Uenighed om dambrugsrapport DAMBRUG Dambrugerne vil have ændret i den rapport, som et ministerielt nedsat udvalg har arbejdet med i et år om fremtidens miljøvenlige fiskeopdræt på land. Dambrug bliver ofte beskyldt for at forurene de vandløb, som de har afløb til. Ændringsforslagene er kommet efter regeringsskiftet, som bragte mere dambrugsvenlige partier til magten. Men formanden for Dansk Dambrugerforening, Jens Grøn, afviser, at der skulle være nogen sammenhæng mellem regeringsskiftet og ændringsforslagene. »Vi udnytter ikke den politiske medvind på nuværende tidspunkt,« siger han uden at ville komme nærmere ind på forslagene til ændringer. Rapporten fra udvalget er blevet udsat tre gange og skulle senest have været færdig i sidste uge. /ritzau/ Opsang til telebranchen TELE Telestyrelsen har nu endegyldigt mistet tålmodigheden med telebranchen. De enkelte teleselskaber har derfor fået frist indtil på mandag til over for styrelsen at redegøre udførligt for, på hvilke områder de selv er skyld i de problemer, som tusindvis af telekunder fortsat løber ind i, fordi de ikke kan få deres telefonnummer med sig, når de skifter teleselskab. Det er et brud på teleloven, og såvel de enkelte teleselskaber som branchens forening, TelekommunikationsIndustrien (TI), har gentagne gange lovet at få normaliseret forholdene. Det er dog endnu ikke sket - og det på trods af, at branchens egen frist over for Telesyrelsen for at få løst problemerne udløb i mandags. /ritzau/ Danmark imod EU-beslutning AFGIFTER Danmark er så fortørnet over en EU-beslutning fra sidste år om at straffe kinesiske lysproducenter med særtold på lavenergipærer, at Erhvervs- og Boligstyrelsen er gået i gang med at indsamle dokumentation for, at beslutningen blev truffet på et forkert grundlag. Styrelsen håber at kunne få sagen genoptaget med nyt bevismateriale. Det sker normalt på initiativ af virksomheder eller andre parter, men det er usædvanligt, at et medlemsland forsøger at få en sag om straftold op igen. Straftolden på helt op mod 66,1 pct. af varens pris blev indført efter en klage fra de to europæiske lysgiganter, Philips og Osram, der beskyldte kineserne for at sælge lavenergipærer i Europa til langt under kostpris. De danske myndigheder gik imod straftolden, og de føler sig stadig overbevist om, at det analysearbejde, der gik forud for EU's beslutning, var for dårligt. /ritzau/ Tæppefabrik solgt ..

BRANCHENYT
Læs også