En aktie med et vist potentiale

Sophus Berendsen-aktien afventer ledelsens udmeldinger om 2002.

Sophus Berendsen er så småt ved at skulle kunne retfærdiggøre sig alene uden Rentokil Initial, idet man i 2001 har realiseret ca. halvdelen af den tilbageværende aktiepost, som bidrager med en avance på 1466 mio. kr. Resultatet af primær drift før goodwillafskrivninger og engangsposter blev i årets første ni måneder forbedret 7 pct. til 225 mio. kr., og omsætningen for Textile Services er steget 15 pct. til 2861 mio. kr., idet den organiske vækst udgør ca. 5,0 pct. Resultatet af ordinær drift er imidlertid faldet fra 168,7 til 144,4 mio. kr., og det bemærkes, at indtjeningsmargen for Textile Services er faldet fra 8,5 pct. til 7,9 pct.

Der ventes for hele 2001 en omsætning i størrelsesorden 3,8 mia. kr. inkl. en organisk vækst på 5 pct. EBITDA marginalen ventes nu kun på ca. 8,5 pct., og der ventes en svag afmatning i 4. kvartal på hotel- og restaurations-området samt en skærpet priskonkurrence på hospitalsområdet...

BRANCHENYT
Læs også