Foreløbig kendelse om EU-luftfart i dag

Betingelserne for at drive luftfart i Europa kan ændre sig radikalt, når EF-Domstolen afsiger foreløbig kendelse om, hvem der har retten til at forhandle internationale luftfartsaftaler.

EU-Kommissionen lagde i 1998 sag an ved EF-Domstolen med påstand om, at de bilaterale luftfartsaftaler mellem en række EU-lande og USA er i strid med reglerne for EU's Indre Marked, og at retten til at føre luftfartsforhandlinger derfor skal overdrages EU-Kommissionen på samme måde, som det er tilfældet med forhandlingsretten inden for stort set alle andre handelsforhandlinger.

EU-Kommissionen har ved adskillige lejligheder tilkendegivet, at de bilaterale forhandlinger dels har været alt for gunstige for USA, dels har hæmmet liberaliseringen af luftfarten...

BRANCHENYT
Læs også