Forskning rammes

Den nye finanslov lægger op til store besparelser på landbrugsforskningen. Det kommer bl.a.til at ramme Danmarks JordbrugsForskning, DjF, hårdt, og i landbruget betegner man regeringens prioritering som besynderlig.

»Der er andre områder, hvor vi bedre kunne leve med nedskæringer. At skære i forskningen er at skære i fremtiden,« mener Peter Gæmelke, præsident i Landbrugsraadet.

Nedskæringerne i fødevareministeriet betyder, at alene DjF mister omkring 28 mio. kr., hvilket vil resultere i, at aktiviteterne på en række områder bliver skåret ned. Det gælder eksempelvis forskning i husdyrsygdomme, dyrevelfærd, miljøproblemer og udvikling af nye afgrøder...

BRANCHENYT
Læs også