Kort nyt

Miljøminister i modvind

LANDBRUG Landboforeningerne siger nej til miljøminister Hans Chr. Schmidts (V) forslag om flere butikker og boliger på landet. Dermed ligger landbruget ganske usædvanligt på linie med Danmarks Naturfredningsforening (DN), som i et høringssvar har taget skarp afstand fra ministerens forslag om at lempe planloven på en række områder. I Landboforeningerne er man stærkt bekymrede over ministerens forslag om at gøre det lettere at bygge aftægts- og medhjælperboliger på landet. Heller ikke Hans Chr. Schmidts idé om at give mulighed for at indrette butikker og virksomheder i tomme landbrugsbygninger falder i god jord, og det har landmændene meddelt miljøministeren. /ritzau/

Mellemled fordyrer byggeri PRISDANNELSE Konkurrencestyrelsen har slået fast, at dyre byggematerialer gør byggeri i Danmark dyrt. Nu har styrelsen med et yderligere spadestik fundet ud af, at prisdannelsen fra leverandør til kunde er et af problemerne. Den er sløret af bonus- og rabatordninger, som kan være i strid med EU-retten. »De mange samhandelsaftaler med loyalitetsskabende bonussystemer er et problem for konkurrencen på byggematerialer,« skriver Konkurrencestyrelsen. Nogle forhandlere får en bonus af leverandøren, som afregnes for et år ad gangen for samtlige produkter. Dermed ved den enkelte tømmerhandel ikke, hvad den reelle pris er på det enkelte produkt. »De høje listepriser med tilhørende rabatter til de efterfølgende afsætningsled - tømmerhandel og specialgrossister - kan have en prisforhøjende effekt på nogle byggevarer,« skriver styrelsen. Og under alle omstændigheder er de med til at sløre prisdannelsen, slår styrelsen fast. Desuden sætter bonusordningerne konkurrencen ud af spil, når bonusen akkumuleres over et helt år. Det knytter forhandler og leverandør sammen, og nye leverandører skal både matche prisen på den hidtidige leverandør og kompensere for den bonus, der vanker ved årets slutning, hvis de skal ind på markedet. /ritzau/ LEGO i Formel 1-samarbejde MARKETING Europas største legetøjsproducent, LEGO, har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Formel 1 holdet Williams. Det sker i forbindelse med LEGOs motorsportsserie LEGO Racers, hvor børnene kan opbygge deres egen motorsportsverden og konstruere deres egne racerbil. Ind i det univers kommer nu inspiration fra den virkelige verden, så børnene kan se, hvordan tingene fungerer bag scenen hos Williams og derfra blive inspireret til egen leg. Aftalen betyder også, at LEGO til efteråret lancerer en kopi af en af Williams-bilerne - en BMW FW24 - som passer til Racers serien. ole Sydkraft vil tidoble omsætning ENERGI Svenske Sydkraft vil i løbet af de næste fem år mere end tidoble omsætningen i Danmark. Sydkraft har med virkning fra 1. januar overtaget Præstø Kraftvarmeværk. Nu er blikket rettet mod Nordsjælland. Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag. »Vort mål er, at vi over en fem-årig periode mere end tidobler vor omsætning i Danmark, og at årsomsætningen bliver over 3-400 mio. kr.,« skriver administrerende direktør for Sydkraft Danmark, Bjo:rn Kelvgaard, i meddelelsen. Efter overtagelsen af Præstø Kraftvarmeværk, der hidtil har været på kommunale hænder, vil Sydkraft satse på Nordsjælland. Ifølge Björn Kelvgaard er Sydkraft interesseret i den kommunale forsyningsvirksomhed i Frederiksværk. »Også her har vi de allerbedste forudsætninger for at levere miljø- og prisrigtig forsyningsstruktur, der vel at mærke også omfatter forsyningsgrene ud over fjernvarmen. Køb eller drift af naturgas-, affalds-, vand-, og kloakanlæg samt andre forsyningsopgaver har også vor store interesse,« siger Björn Kelvgaard.. /ritzau/ Vismændene skal spare ØKONOMI Det Økonomiske Råd, som blandt andet laver undersøgelser for rådets formandskab, de såkaldte økonomiske vismænd, bliver også ramt af besparelser i regeringens forslag til finansloven for 2002. Omregnet til årsværk skal rådets aktivitet beskæres med knap 18 procent fra i år til 2005. Det kan få konsekvenser for de rapporter, som vismændene udsender to gange om året. »Vi er ikke begyndt at regne på det endnu. Men det kan få konsekvenser for kapitlernes omfang og karakter,« siger sekretariatets leder Peter Andersen. Det Økonomiske Råd har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og beskrive de langsigtede perspektiver. over den generelle økonomiske beskrivelse indeholder rapporterne sædvanligvis to kapitler om specielle økonomiske problemstillinger. /ritzau/ Ny brancheforening ..

BRANCHENYT
Læs også