Krav om hårdere straffe for dyremishandling

Dansk Folkeparti vil have ændret dyreværnsloven og kræver blandt andet, at dyremishandling straffes hårdere.

Partiet ønsker en større revision af dyreværnsloven, hvor der skal kigges på flere "problemområder". Dansk Folkeparti peger på erhvervsmæssig pasning og pleje af dyr samt transport og aflivning af dyr. Partiet ønsker også, at der kigges nærmere på private personers handel med dyr, forsøgsdyr og domstolenes praksis med at straffe folk, der mishandler eller vanrøgter dyr.

Strafferammen for at mishandle dyr er i dag på et år, men kan stige til to år, hvis det sker gentagne gange...

BRANCHENYT
Læs også