Landbruget vil ændre støtte

Landbruget foreslår nu, at 1-2 pct. af landbrugsstøtten skal rettes mod naturhensyn, og den idé bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening. Pengene skal bruges til at etablere 100.000 hektar nye enge, overdrev og strandenge, og de to parter følger dermed op på Wilhjelmudvalgets anbefalinger fra sidste år.

Forslaget blev fremlagt af Landbrugraadets 1. viceformand Henrik Høegh, og han får støtte af præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Poul Henrik Harritz...

BRANCHENYT
Læs også