Flere fiskekuttere hugges op

Ordningen ændres, så ældre fiskere har en bedre chance for at få del i millionerne.

Fødevareministeren er klar med ny millionstøtte til ophugning af fartøjer i dansk fiskeri. Danmarks Fiskeriforening kritiserer dog dele af udspillet til den nye ordning.

Sidste år besluttede den daværende regering og fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) at bevilge en samlet pulje på 46 mio. kr. til ophugning af fartøjer i dele af dansk fiskeri. Ordningen var målrettet mod konsumfiskeri efter torsk og et led i bestræbelserne på at få reduceret den samlede fiskerflåde...

BRANCHENYT
Læs også