Uændret lønstigning

Lønudviklingen inden for DA-området forblev uændret i 4. kvartal 2001.

De samlede vederlag til lønmodtagere steg således i gennemsnit med 4,4 pct. fra 4. kvartal 2000 til samme kvartal 2001. Konjunkturstatistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening bygger på indberetninger fra et repræsentativt udsnit bestående af ca. 1700 virksomheder med tilsammen ca. 350.000 lønmodtagere.

Stigningstakten i lønninger til arbejdere var 4,0 pct. og 4,8 pct. for funktionærer. For arbejdere var det et fald på 0.2 pct.point i forhold til 3. kvartal 2001...

BRANCHENYT
Læs også