Ingen skat af fortjeneste ved salg

Vi er et ugift par, som begge står som ejere af en andelsbolig.

Andelsboligen er købt 1. marts 2000. Andelsværdien er siden købet steget med ca. 100.000 kr. Hvordan er skattereglerne i forbindelse med salg af andelsboliger, specielt i dette tilfælde med en stigning i andelsværdien?

Med venlig hilsen
..

BRANCHENYT
Læs også