Nedgang i salget af økologiske æg

Danskerne køber færre økologiske æg. Efter konstante og imponerende vækstrater siden midten af 1990'erne er salget nu begyndt at falde. I branchen ser man udviklingen som en direkte konsekvens af den ophedede debat i sommeren 2001 om ringe dyrevelfærd i økologiske hønsehold. Kritikken blev rejst af Det Dyreetiske Råd, der blandt andet fandt det helt uacceptabelt, at dødeligheden i økologiske hønsehold er væsentligt højere end i konventionelle. Ifølge formanden for Det Dyreetiske Råd, professor Peter Sandøe, kunne den høje dødelighed tages som udtryk for ringe dyrevelfærd på en del af bedrifterne.

Den kritik har ramt hårdt, viser nye tal fra Fødevaredirektoratet, som har opgjort salget af økologiske æg i detailhandlen. Der er betydelige sæsonudsving i salget, men kvartalstal fra 1997-2001 viser, at der i årene fra 1997 til 2000 konsekvent er imponerende vækstrater fra 1. til 3. kvartal. I de fire år er væksten i de pågældende kvartaler på henholdsvis 31, 2, 48 og 31 pct.

Men i 2001 er billedet et helt andet: Da dykker salget med knap 100.000 kg. til 1.331.000 kg. Det svarer til et fald på 7 pct., og formanden for de økologiske ægproducenter, Jørgen Pedersen, er ikke i tvivl om forklaringen...

BRANCHENYT
Læs også