Tobak i fremgang

Cigaretter og cigarer gav Skandinavisk Tobakskompagni fremgang i første halvår af regnskabsåret 2000/01 sammenlignet med samme periode året før. Derimod faldt salget af røgtobak.

Selskabet fik et overskud før skat på 1130 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 1091 mio. kr. i første halvår 1999/2000. Omsætningen steg i samme periode til 17,3 mia. kr. fra 15,9 mia. kr. En væsentlig del af omsætningsfremgangen stammer ifølge Skandinavisk Tobakskompagni fra det delvist ejede Dagrofa, som i øvrigt også bidrog til fremgangen i indtjeningen.

For hele indeværende regnskabsår venter koncernen at nå et resultat, der er lidt over sidste års...

BRANCHENYT
Læs også