Svensk accept af alkoholreklamer

Efter en langvarig domstolbehandling er svensk byret nået til den konklusion, at det svenske forbud står i strid med EUs regler om varernes fri bevægelighed.

Stockholm

I en nærmest sensationel dom har byretten i Stockholm fastslået, at alkoholreklame er tilladt i alle svenske aviser og ugeblade. Sveriges forbrugerombudsmand har omgående anket til den såkaldte Markedsdomstol, men hvis dommen skulle blive stadfæstet dér, vil det være et historisk nederlag for landets indflydelsesrige ædruelighedsbevægelse...

BRANCHENYT
Læs også