Underskud på 1026 mio. i Alm. Brand

2001-regnskabet fra Alm. Brand blev om muligt endnu mere skuffende end det estimerede underskud på 800 mio. kr,. som koncernen varslede i slutningen af november sidste år. Belastet af et underskud i koncernens reassuranceselskab på 1374 mio. kr. blev årets resultat for koncernen et underskud på 1026 mio. kr. sammenlignet med et overskud året før på 261 mio. kr.

Koncernen venter for 2002 et overskud på 150 mio. kr. før skat.

Den børsnoterede forsikringskoncerns samlede indtægter steg til 6080 mio. kr. fra 5554 mio. kr., og resultatet af bank- og forsikringsvirksomhed blev et underskud på 1075 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 54 mio. kr. i 2001, idet det forsikringstekniske resultat af livsforsikring blev et overskud på 144 mio. kr., mens skadesforsikring bidrog med 41 mio. kr. Banken bidrager med 114 mio. kr. Medregnes aktiviteterne i det gensidige forsikringsselskab Alm. Brand af 1792, bliver de samlede indtægter 9297 mio. kr. sammenlignet med indtægter på 8017 mio. kr. i 2000...

BRANCHENYT
Læs også